Hoe leer en werk je op afstand?

Hoe geef je leren vorm als je wilt dat mensen effectiever en efficiënter gaan werken?

OSF learning

Werk als een PRO!


Werk effectiever en efficiënter na de cursus time management. Krijg grip op je werk en rust in je hoofd. Bereik meer met minder moeite.

Minder productiviteit en meer stress

Het resultaat van 9 weken lockdown


De productiviteit laat te wensen over bij een grote groep thuiswerkers. Een nog grotere groep thuiswerkers heeft 40% meer last van stress.

De huidige omstandigheden vragen om een transitie naar een andere en slimmere manier van werken. Hoe kun je samen met anderen leren hoe je slimmer werkt?

 

Wat hebben we geleerd in de praktijk?

OSF is heel effectief als je het goed inzet!


Meer dan 30 jaar geleden heeft het Center for Creative Leadership het 70:20:10 model bedacht als een manier om medewerkers te ontwikkelen tot effectieve leidinggevenden.

  • 70% van de tijd leren we ervaringsgericht door uitdagende opdrachten in de praktijk uit te voeren
  • 20% van de tijd leren we sociaal door het aangaan van ontwikkelingsrelaties
  • 10% van de tijd leren we formeel door klassikaal leren en cursussen (e-learning en de boeken in)

De afkorting die voor deze manier van leren wordt gebruikt is OSF (On the job, Social en Formal). Het 70:20:10 model wordt ook wel de OSF-ratio genoemd.

OSF is voor het leren van allerlei vaardigheden geschikt gebleken. Toch is het nog geen gemeengoed bij veel organisaties. Hoe kun je OSF learning snel inzetten? 5 tips.

 

1. 70:20:10 is niet heilig

Interpreteer getallen niet verkeerd


De OSF ratio van 70:20:10 is niet in beton gegoten. Het 70:20:10 model is geëvolueerd. In de praktijk blijkt dat vaak van deze ratio moet worden afgeweken. De OSF ratio kan dus ook 75:15:10 of 60:25:15 of 50:30:20 zijn. De vuistregel is wel dat ervaringsgericht leren (de O) de meeste tijd inneemt doordat het de dagelijkse realiteit van cursisten weerspiegelt.

Een andere verkeerde interpretatie is dat formeel leren, wat oorspronkelijk 10% van de tijd inneemt, het minst belangrijk is. Dat is niet zo! Formeel leren vraagt om de minste hoeveelheid tijd. In die tijd moet de leer- en ontwikkelingsinspanning juist zo optimaal mogelijk zijn.

Doordat mensen de interactie op de werkvloer missen zal de beperkte tijd voor het aangaan en onderhouden van ontwikkelingsrelaties ook optimaal moeten worden benut. De inzet van de juiste technologie én het faciliteren en managen van deze relaties is heel belangrijk.

 

2. Maak van werken leren

De O van OSF


De term working out loud wordt vaak gebruikt voor het delen van ‘waar we mee bezig zijn als we werken’. Het is belangrijk dat medewerkers kennis en ervaringen met elkaar delen. We weten zo wie waar mee bezig is en we leren van elkaar.

Het belang van kennis delen behoeft geen betoog. Het delen van goede en slechte ervaringen wel. Door dat te stimuleren zorgen we ervoor dat mensen – op afstand – van elkaar kunnen blijven leren. Creëer dus een veilige omgeving waar men ook mislukkingen wil delen.

 

3. Manage ontwikkelingsrelaties

De S van OSF


Als mensen fysiek niet bij elkaar kunnen komen is een online ontmoetingsruimte gewenst. Het liefst een waar men tijd- en locatie-onafhankelijk bij elkaar kan komen. Online community’s bieden hier een oplossing. Zorg ervoor dat de community wordt gemanaged.

Interactie kun je stimuleren door eisen te stellen aan de manier van communiceren. De meest simpele vorm is dat over bepaalde onderwerpen niet wordt gemaild en dat uitwerking van opdrachten alleen in de community mag worden gedeeld.

Een andere manier om de interactie te stimuleren is door experts te betrekken bij de community. Voorwaarde is wel dat de vraagstukken actueel zijn zodat er ook een behoefte is aan het stellen van vragen. Er zijn uiteraard nog meer manieren. De twee genoemde voorbeelden onderscheiden zich doordat ze heel effectief en meteen toepasbaar zijn.

Tot slot is het aan te bevelen om working out loud vooral in de online community plaats te laten vinden. Daarmee kan in heel korte tijd een kennisbank met informatie en vooral ervaringen worden opgebouwd waardoor deelnemers heel snel van elkaar kunnen leren.

 

4. Geef formeel leren stevig vorm

De F van OSF


E-learning biedt niet zoveel leerrendement als men ervan hoopt. Het is daarom raadzaam om te werken met heel compacte leerdoelen, herhaling (dat hoeft niet persé in een e-learning) en toetsing. Maak het bij voorkeur onderdeel van een blended learning traject.

Zorg voor contactonderwijs (klassikaal of online). Als dat niet op locatie kan dan kan dat in de vorm van een webinar. Zorg ook tijdens een webinar voor interactie en beperk het aantal aanwezigen. Voor een les met interactie kan de groep niet groter zijn dat 6 deelnemers.

 

5. Scheid de bokken van de schapen

Let vooral op de belangen


Om op een succesvolle manier van werken leren te maken is het belangrijk om de juiste deelnemers te betrekken. Wanneer we willen dat medewerkers leren hoe ze zelfsturend productiever worden moet vooral worden gelet op belangen.

Binnen veel organisaties (privaat en publiek) wordt vaak gewerkt met een flexibele formatie. Er zijn veel tijdelijke medewerkers die als zzp’er maanden achter elkaar – en vaak zelfs langer dan een jaar – worden ingehuurd.

Wij adviseren om deze – tijdelijke – medewerkers vooral niet te betrekken in een dergelijk traject. De reden is een simpele: hun belang is tegengesteld aan dat van de organisatie. Deze tijdelijke medewerkers hebben één belang: hun eigen belang!

Door dergelijke medewerkers te betrekken is er een kans dat niet alleen het opleidingstraject van binnenuit wordt verstoord maar ook de sfeer op de online werkvloer. Community’s kunnen verlamd raken.

Daarnaast declareert deze medewerker wel de uren besteed aan het volgen van scholing.

Een simpele rekensom: Een ZZP’er in de zorg, het onderwijs of het sociaal domein met een uurtarief van EUR 50,- heeft uitgaande van 10 werkbare maanden per jaar een bruto salaris van EUR 86.000,-. Deze medewerker heeft geen belang bij een productieve organisatie.

 

N.B. Dit is een bescheiden voorbeeld! Tarieven liggen vaak hoger.

Lang verhaal kort: een community werkt niet als mensen tegengestelde belangen hebben. Ontwikkelingsrelaties worden vroeg of laat verstoord. Het kost te veel tijd en energie om de integriteit te bewaken en het risico op ondermijning is te groot.

 

Samengevat

5 key takeaways


  • Interpreteer de getallen goed
  • Pas working out loud toe
  • Manage ontwikkelingsrelaties
  • Geef formeel leren stevig vorm
  • Scheid vroeg de bokken van de schapen

 

Meer weten over OSF learning?

Vraag om een demo of testomgeving


Uiteraard kunnen we jouw medewerkers en collega’s leren hoe ze effectiever en efficiënter kunnen werken. Daarvoor bieden wij tal van trainingen die op maat worden aangepast.

Maar we doen meer. We kunnen ook learning community’s en leerlijnen voor je ontwikkelen. Wil je meer weten of een keer een demo zien?

Neem contact op via het formulier of bel 085 – 002 02 02.

 

Gerelateerde trainingen

Veel bezoekers zijn geïnteresseerd in een van onderstaande cursussen:

Cursus time management met Outlook | 2-daagse training

Leer effectief en efficient werken in combinatie met MS Outlook. Vraag informatie aan voor de cursus time management met Outlook.

Open training time management | 2-daagse training

In de cursus time management leer je effectief en efficiënt werken. Je bereikt meer resultaten met minder moeite en je voorkomt onnodige werkdruk.

Open training
Incompanytraining

Gratis training timemanagement | E-learning

In de gratis cursus time management leer via een app op je smartphone. Leer doelen formuleren, prioriteiten stellen en breinvriendelijk werken.