Is flexibel werken een zegen?

Leidt flexibel werken tot minder productiviteit en meer stress?

Flexibel werken

We kunnen heel flexibel werken

En we vinden dat goed van onszelf


Uit ons onderzoek (n=386) is gebleken dat we flexibel zijn. We zijn zelfs zo ontzettend flexibel dat bijna 87% van de deelnemers hun plannen kunnen veranderen als dat nodig is.

52% van de deelnemers aan ons werkdrukonderzoek scoort een voldoende tot ruim voldoende en bijna 35% scoort zelfs goed tot heel goed op de flexibiliteitsschaal.

De voordelen van flexibel werken

Privé en maatschappelijk


Flexibel werken biedt werknemers de kans om op een slimme manier werk en privé flexibel te combineren. Als co-ouder kan ik daarover uit eigen ervaring meepraten!

Kijk ook naar de maatschappelijke voordelen die het kan bieden: denk bijvoorbeeld aan reductie van fileleed en ruimere mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Een dergelijke vorm van flexibiliteit lijkt zegen voor dit tijdperk: we passen onze plannen op het werk aan omdat onze persoonlijke omstandigheden erom vragen.

Omgekeerd kunnen we ook onze privéplannen aanpassen omdat het werk nou eenmaal flexibiliteit van ons verlangt. Maar zijn er kanttekeningen bij te plaatsen?

Het onderwijs: een schoolvoorbeeld

Van flexibel werken en hoge werkdruk


Flexibel Werken is op zich niet zo nieuw. Het onderwijs vormt hierin een voorhoede: leerkrachten hebben contacturen en vergaderingen op school.

Voorbereiding van lessen, proefwerken of nakijkwerk kan thuis plaatsvinden. Maar het onderwijs is ook een voorbeeld waar hoge werkdruk en flexibel werken samengaan. 

De flexibele monocultuur

Wanneer ben je écht vrij?


Het gevaar is dat men een monocultuur ontwikkelt waarbij men continu het gevoel heeft niet van vrije tijd en ontspanning te kunnen genieten en dat men tijdens het werk privéballen hoog te houden heeft. Niet goed!

Werken en privéleven worden op deze wijze tot een grauwe brij gekneed doordat er geen duidelijk onderscheid meer te herkennen is tussen werk en vrije tijd.

En hier raken we een punt dat voor veel flexwerkers een realiteit is of dreigt te worden. Flexibel kan leiden tot een gevoel van continue beleving van werkdruk.

De realiteit is niet productief

Zelfsturing blijft voor velen lastig


In werkelijkheid is flexibel werken lang niet altijd een productieve realiteit. Uit ons onderzoek is ook gebleken dat veel mensen moeite hebben om op tijd taken af te ronden.

We zien ook dat respondenten die laag scoren op taakmanagement, zo flexibel zijn dat ze hun plannen makkelijk aanpassen als dat ‘nodig’ is. Maar wat is nodig!?

Mensen die laag scoren op taakmanagement doen er goed aan om zich minder flexibel op te stellen en zich koersvast op de realisatie en uitvoering van taken en plannen te richten.

Flexibel werken vraagt om discipline

Maak en plan en hou je aan je plan!


Als we flexibel werken is er minder sprake van sociale controle en is het lastig om de eigen voortgang te staven aan de omgeving.

Je zal doelen moeten formuleren en moeten bepalen welke taken je wanneer uitvoert. Ook zal je prioriteiten moeten stellen zoals je dat in een cursus time management leert. 

Te flexibel werken kost teveel

Verloren tijd verdien je nooit terug.


Soms ontkom je er niet aan: door voortschrijdend inzicht, calamiteiten, marktontwikkelingen, onvoorziene invloeden, etc. plannen aan te passen. Prima verder!

Besef echter wel dat iedere wijziging tijd kost. Niet alleen de tijd om te wijzigen, ook de tijd die al is besteed aan andere taken wordt vaak niet meer benut of gekapitaliseerd.

Reken eens uit hoeveel tijd als gevolg van een verkeerd soort flexibiliteit (of gebrek aan koersvastheid) verloren is gegaan. Verloren tijd kun je op geen enkele manier terugverdienen.

Plan een kennismaking

Neem contact op!

Elke training kan als een maatwerk- en incompanytraining worden aangeboden. Ook kunnen interventies op maat worden ontwikkeld.

Bel (085) 002 02 02

Voor vragen of een offerte

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je met effectieve trainingen de productiviteit van je organisatie kunt verbeteren?

 

Contact

Meer weten over slim werken?

Klassikale training
Verantwoord klassikaal leren

De klassikale bijeenkomsten kenmerken zich door een actieve en energieke didactiek. Door afwisseling in het programma vliegt de training voorbij en is het leerrendement onverminderd hoog.

Tussen en na de trainingsbijeenkomsten kun je gebruik maken van de online community. Hier kun je ervaringen met medecursisten en je trainers uitwisselen.

Trainingen en cursussen worden in lijn met richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio verzorgd. Als een klassikale training vanwege het coronavirus niet kan worden voortgezet wordt naadloos overgegaan naar live online trainen. Onbenutte uitgaven voor het arrangement crediteren we.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.

Online classrooms
Live online bijeenkomsten

Alle incompany- en open trainingen worden ook als live online bijeenkomsten aangeboden. De dynamiek van een live online bijeenkomst is anders is dan die van een klassikale training. De planning en didactiek worden daarop aangepast.

Een dag klassikale training is gelijk aan 2 dagdelen live online training met een tussenpoos van een week. Tijdens een live online bijeenkomst wordt uitleg afgewisseld met oefeningen en breakout sessies.

Tussen de online bijeenkomsten pas je het geleerde toe in de praktijk. Je wordt via de online community gecoacht door je trainer. Ook kun je ervaringen uitwisselen met je medecursisten en leren van hun ervaringen.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.