De cirkel van invloed van Stephen Covey

Wat zijn acties en actiepunten en hoe dragen ze bij aan jouw succes?

Cirkel van invloed 1050

De cirkel van invloed

En de cirkel van betrokkenheid


De ‘cirkel van invloed’ en ‘de cirkel van betrokkenheid’ zijn afkomstig uit De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey.

Het helpt proactieve mensen om te bepalen waar hun verantwoordelijkheden liggen. Vervolgens kun ze binnen dat domein invloed uitoefenen.

De cirkel van betrokkenheid

Waar hou je jezelf mee bezig?


cirkel van betrokkenheid

Je kunt je bewust gaan afvragen waar je jezelf dagelijks mee bezig houdt. De vraag is dan in feite: “Besteed ik in mijn eigen leven wel aandacht aan de juiste dingen?”.

In de waan van de dag sta je vaak niet stil bij wat je allemaal doet. De cirkel van betrokkenheid is de basis van je bestaan en vormt de buitenste cirkel.

In meerdere of mindere mate hou je jezelf bezig met allerlei vraagstukken waar je bij betrokken bent of je betrokken voelt. Denk aan:

– Je vrienden en familie;
– Je persoonlijke ontwikkeling;
– Je gezondheid, hobby’s en sport;
– De projecten op je werk;
– Maatschappelijke vraagstukken;
– En ga zo maar door.

De cirkel van betrokkenheid trek je als het ware om onderwerpen waar jij je betrokken bij voelt. Dat zijn ook vraagstukken die niet samenhangen met je werk.

Alles wat buiten de ‘cirkel van betrokkenheid’ valt neem je afstand van. Daar hoef je jezelf mentaal en emotioneel niet mee te belasten. 

Invloed én betrokkenheid

Cirkel van invloed en betrokkenheid


De cirkel van betrokkenheid bestaat uit: invloed en betrokkenheid. Jouw cirkel van invloed hoort zich binnen jouw cirkel van betrokkenheid te bevinden.

De cirkel van invloed

Alles waar je invloed op hebt


cirkel van invloed

Binnen de ‘cirkel van betrokkenheid’ is een domein waar je deels directe invloed op hebt. Waar het wel kan is de ‘cirkel van invloed’. Dat is de binnenste cirkel.

Als je de meeste tijd besteed aan de cirkel van invloed vertoon je proactief gedrag. Je richt je eigen gedrag vooral op zaken waar je invloed op kunt uitoefenen.

Vergroot de cirkel van invloed

Positieve energie vergoot invloed


cirkel van invloed

Je kunt de cirkel van invloed vergroten. Je moet dan wel initiatief nemen! Door je in te zetten voor zaken waar je echt zelf aan het stuur zit krijg je meer gedaan.

Door vooral energie te richten op zaken waar je echt iets aan kunt doen vergroot je de cirkel van invloed. Dit gedrag kenmerkt zich door positieve energie.

Voorkom negativiteit

Reactief gedrag werkt tegen je


cirkel van invloed en betrokkenheid

Als je jezelf voornamelijk bevindt in de cirkel van betrokkenheid heb je minder grip op je leven. Alles overkomt je dan als het ware. Dit is reactief gedrag.

Dit zorgt voor negatieve energie. Veel mensen richten zich op de cirkel van omstandigheden en dat vertaalt zich vaak in het volgende gedrag:

– Anderen de schuld geven van omstandigheden
– Piekeren en zorgen maken
– Het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn
– Zich afhankelijk opstellen van anderen

Je hebt wel invloed op wat zich in je leven afspeelt. Af en toe heb je meer invloed en af en toe minder. Probeer altijd gebruik te maken van je invloed.

Als de cirkel van betrokkenheid de overhand krijgt zorgt dit voor negatieve energie. Richt je dus met de juiste mindset op de cirkel van invloed.

Ook al is de ruimte in eerste instantie beperkt. Als je begint met af en toe meer tijd in de cirkel van invloed te steken merk je dat er positieve energie vrijkomt.

In een cursus timemanagement ligt de focus op het vergroten van je cirkel van invloed en binnen die cirkel effectief en efficiënt werken.

De te grote cirkel van invloed

Noblesse oblige


Covey - cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid

Door je maatschappelijke positie, afkomst, rijkdom of hard werken kan het zo zijn dat je veel invloed kunt laten gelden. Dat hoef je echter niet te doen.

Als je cirkel van invloed groter is dan je cirkel van betrokkenheid is er volgens Covey een probleem. Hij noemt het emotionele bijziendheid.

Covey bedoelt daarmee dat je in feite je vermogen om invloed uit te oefenen wil laten gelden op alle aspecten binnen de cirkel van betrokkenheid.

In feite wil je alles waar je betrokkenheid voor voelt naar je hand zetten. Dat is een egocentrische en reactieve levensstijl.

Heel proactief zijn en de juiste prioriteiten stellen is heel goed. Maar je moet wel weten tot waar je jouw invloed moet gebruiken. M.a.w. waar de grenzen liggen.

Plan een kennismaking

Neem contact op!

Elke training kan als een maatwerk- en incompanytraining worden aangeboden. Ook kunnen interventies op maat worden ontwikkeld.

Bel (085) 002 02 02

Voor vragen of een offerte

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je met effectieve trainingen de productiviteit van je organisatie kunt verbeteren?

 

Contact

Meer weten over slim werken?

Klassikale training
Verantwoord klassikaal leren

De klassikale bijeenkomsten kenmerken zich door een actieve en energieke didactiek. Door afwisseling in het programma vliegt de training voorbij en is het leerrendement onverminderd hoog.

Tussen en na de trainingsbijeenkomsten kun je gebruik maken van de online community. Hier kun je ervaringen met medecursisten en je trainers uitwisselen.

Trainingen en cursussen worden in lijn met richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio verzorgd. Als een klassikale training vanwege het coronavirus niet kan worden voortgezet wordt naadloos overgegaan naar live online trainen. Onbenutte uitgaven voor het arrangement crediteren we.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.

Online classrooms
Live online bijeenkomsten

Alle incompany- en open trainingen worden ook als live online bijeenkomsten aangeboden. De dynamiek van een live online bijeenkomst is anders is dan die van een klassikale training. De planning en didactiek worden daarop aangepast.

Een dag klassikale training is gelijk aan 2 dagdelen live online training met een tussenpoos van een week. Tijdens een live online bijeenkomst wordt uitleg afgewisseld met oefeningen en breakout sessies.

Tussen de online bijeenkomsten pas je het geleerde toe in de praktijk. Je wordt via de online community gecoacht door je trainer. Ook kun je ervaringen uitwisselen met je medecursisten en leren van hun ervaringen.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.