Acties en actiepunten


Wat zijn acties en actiepunten?

cursus time management

Wat verstaan we onder acties en actiepunten

Acties of actiepunten zijn onderdelen van een taak


Onder acties verstaan we dingen die mensen moeten doen in de meest brede zin. Denk aan een tekst schrijven, een boodschap doen, een planning maken, studeren, iets uitzoeken, vergaderen, et cetera.

Een actie kan op zichzelf staan of is onderdeel van een meerdere samenhangende acties. Die samenhang noemen we een taak. De som van de juiste acties leiden dus tot succes!

AIM methode management model: acties


AIM methode® | De AIM methode® en de afbeelding zijn auteursrechtelijk eigendom van Timension.

 

Acties en doelen bereiken

Acties, informatie en mensen dragen bij aan doelen


Om jouw doelen te kunnen bereiken moet je bepaalde taken voltooien. Een taak bestaat uit drie onderdelen: 1). acties, 2). informatie en 3). mensen. Een actie is dus een van de onderdelen van een taak.

Om jouw taken te kunnen uitvoeren, moet je bepalen wat je precies moet doen. Ook bepaal je van iedere actie wie het moet doen en welke informatie of faciliteiten er nodig zijn.

Veel van onze acties zijn gericht op het verwerken of genereren van kennis en informatie. Het is belangrijk om informatie en mensen optimaal te verbinden om te voorkomen dat je onnodig werk uitvoert.

In een cursus timemanagement wordt uitvoerig aandacht besteed aan de relatie tussen jezelf en acties die bijdragen aan jouw doelen. Het is belangrijk dat je daar overzicht over hebt.

 

Succes en acties

Succes is een optelsom van de juiste acties


Een optelsom van de juiste voltooide acties is in feite succes. Om te bepalen wat je moet doen stel je prioriteiten. Daarvoor kun je de prioriteitenmatrix gebruiken.

Wanneer je actie na actie hebt afgerond van je actielijst/actiepuntenlijst heb je als het goed is je doel bereikt. Het is belangrijk dat je iedere uit te voeren actie vooraf vastlegt in een actiepuntenlijst.

Volg de cursus

timemanagementIncompanyofferte aanvragen