Takenlijst maken

Wil 20% tot 30% meer resultaat? Ga een takenlijst maken!

de beste cursus time management

Informatie aanvragen

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk: cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

Mensen die een takenlijst maken bereiken meer

Het is aangetoond dat mensen die hun uit te voeren taken vastleggen op een centrale plek 20% tot 30% meer bereiken dan mensen die dat niet doen. Om die reden wordt er ook uitgebreid aandacht aan besteed in een cursus time management.

Een takenlijst maken helpt je bij het creëren van een overzicht met de taken die jij moet uitvoeren om je doelen te kunnen bereiken. Dit voorkomt dat je dingen vergeet en het zorgt voor meer rust in je hoofd. Ons brein vindt takenlijsten heerlijk!

 

Takenlijst maken

Voor het maken van een takenlijst inventariseer je alle taken die nodig zijn voor het bereiken van een bepaald doel. Je zet de taken op volgende van belangrijkheid. Het is in feite hetzelfde als een prioriteitenlijst.

 

Een Kanban canvas is een visuele takenlijst

Kanban canvas als voorbeeld

In de Kanban methode staat de takenlijst zelfs centraal. In een Kanban canvas kun je al jouw taken organiseren. Je kunt hiermee je hele leven organiseren. Je werkt met een groot vel papier en geeltjes. Je verdeelt het papier in 5 kolommen:

1. verantwoordelijkheden,
2. taken,
3. gaan doen,
4. aan het doen,
5. gereed.

Iedere kolom staat voor een stap. Jouw ideale workload komt in kolom 4. Kolom 4 wordt aangevuld wanneer taken gereed zijn en dus verplaatsen naar Kolom 5.
Omdat aangetoond is dat werken met een takenlijst mensen productiever maakt vormt het werken met een takenlijst een vast onderdeel in de training time management.

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk de cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

Het belang van een takenlijst

Om verschillende redenen is het werken met takenlijsten van belang. Al is het maar omdat is aangetoond dat mensen die een takenlijst bijhouden 20% tot 30% meer bereiekn in dezelfde tijd dan mensen die dat niet doen. De oorzaken daarvoor zijn de volgende:

Onthouden van taken kost veel inspanning. Het is in principe een dom werk om een takenlijst te onthouden. Wanneer je een takenlijst gebruikt heeft je brein meer energie beschibaar om aan moeilijke en complexe taken en acties te besteden.

Wanneer er te weinig tijd is om alle taken en acties uit te voeren helpt een takenlijst. Je bent dan namelijk in de gelegenheid om de 20-80 regel toe te passen op je taken en de taken te selecteren die de meeste impact maken.

training snellezen en mindmappen

Ontvang tips & tricks

Bereik net als ruim 5.000 andere professionals meer met minder moeite.