Prioriteitenlijst: definitie, betekenis en uitleg

Hoe moet je prioriteiten stellen met een prioriteitenlijst?

de beste cursus time management

Informatie aanvragen

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk: cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

Een prioriteitenlijst zorgt voor overzicht

Een prioriteitenlijst maken kan je helpen bij het creëren van een overzicht met de voor jou belangrijkste taken en de volgorde waarin je deze moet uitvoeren. Om die reden wordt er ook uitgebreid aandacht aan besteed in een cursus time management.

 

Prioriteiten stellen is part of the business

Zowel op strategisch als op operationeel hoor je prioriteiten te stellen. het wel of niet op een of beide gebeiden stellen van prioriteten kan het verschil maken tussen succes en mislukking. Maak werken met een prioriteitenlijst gewoon part of the business.

 

Prioriteitenlijst maken

Voor het maken van een zo’n lijst inventariseer je alle taken die nodig zijn voor het bereiken van een bepaald doel. Vervolgens zet je deze op volgorde van belang. Wat bovenaan de lijst staat, voer je het eerste uit.

prioriteitenmatrix uitstelgedrag aanpakken eisenhower matrix prioriteitenlijst

Een hulpmiddel voor het maken van zo’n lijst is een prioriteitenmatrix. Aan de hand van deze matrix bepaal je welke taken je als eerste moet uitvoeren door te kijken naar de belang en urgentie. Bij het maken van een lijst geldt altijd als gouden regel dat de vraag of iets belangrijk is altijd voorrang heeft op de vraag of iets urgent is.

Als je eenmaal weet wat in het eerste en tweede kwadrant thuishoort kun volgende stappen nemen.

 

Kwadrant 3 van je prioriteitenlijst

Je voert de taken en acties niet zelf uit. Je zal ‘nee’ moeten gaan zeggen; delegeren of de taak doorgeven aan een ander.

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk de cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

 

Kwadrant 1 van je prioriteitenlijst

Aan de taken en acties die tot dit kwadrant behoren begin je meteen. Daar is uitstel niet meer mogelijk. Een deel van de taken en acties in dit kwadrant komen ad hoc op je pad. Alles wat tot het eerste kwadrat behoort staat in principe bovenaan in jouw prioriteitenlijst. Een deel van de taken en acties komen in dit kwadrant als gevolg van uitstel. Dat laatste kun je voorkomen door slimmer om te gaan met kwadrant 2.

 

Kwadrant 2 van je prioriteitenlijst

In principe moet alles wat tot dit kwadrant behoort worden uitgevoerd. Wat is de handigste manier? Je kunt het beste werken volgens het principe dat omvangrijke en complexe taken en acties aan het begin van de week worden uitgevoerd. Je werkt dan in principe van groot naar klein. Daar pas je jouw prioriteitenlijst op aan.

Zorg ervoor dat je niet in de verleiding komt of onder druk wordt gezet om toch taken die in kwadrant 3 thuis horen uit te voeren. Die horen niet in jouw prioriteitenlijst thuis.

training snellezen en mindmappen

Ontvang tips & tricks

Bereik net als ruim 5.000 andere professionals meer met minder moeite.