Wat is een mindmap?

Uitleg met voorbeeld van een mindmap

Informatie aanvragen

cursus mindmappen training mindmapping

Wat is een mindmap?

Je kunt een mindmap eigenlijk beschouwen als een soort landkaart waaruit je kunt afleiden hoe je hebt gedacht. Door een mindmap te maken begrijp en onthoud je complexe informatie beter. Mindmappen zorgt ervoor dat je effectief kunt leren. Je kunt kennis effectief opslaan in je brein en het er daardoor ook weer effectief uithalen. Verder ondersteunt mindmappen creatieve denkprocessen. Je kunt makkelijker associëren, verbanden leggen en complexe informatie doorgronden.

 

Hoe zien mindmaps eruit?

Een mindmap is een diagram dat begint vanuit een centraal onderwerp en zich verder ontwikkelt als een boomstructuur. Je brengt zo alle aspecten die een relatie hebben met het onderwerp in kaart. Je kunt op deze manier subonderwerpen aan het centrale onderwerp koppelen en deze subonderwerpen op hun beurt ook weer onderverdelen in verschillende gerelateerde aspecten.

 

Hoe maak je een Mindmap?

Een mindmap maken

Je begint bij het mindmappen vanuit het centrale onderwerp en ontleedt dit onderwerp vanuit hier steeds verder. Je kunt mindmaps maken met mindmapsoftware, maar je kunt er ook een maken op papier. Je gebruikt verschillende kleuren voor de verschillende subonderwerpen. Belangrijk is dat je met trefwoorden werkt en niet hele zinnen. Zo behoud je het overzicht. Zie ook het artikel: Hoe maak je een mindmap? Een uitleg in 7 stappen.

Ontvang gratis tips