Cursus persoonlijk kennismanagement

Word na de cursus persoonlijk kennismanagement omgevingsbewuster en innovatiever!

N

Krijg grip op informatie

N

Ontwikkel efficiënt kennis

N

Versterk je omgevingsbewustzijn

N

Ontdek nieuwe inzichten

N

Creëer kennisvoorsprong

Wat bereik je met de cursus persoonlijk kennismanagement?

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je snel en efficiënt over de juiste informatie beschikt om taken te voltooien.

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je ook hoe je ervoor zorgt dat informatie waarmee je werkt waarheidsgetrouw, integer en bruikbaar is.

Bovendien zorg je ervoor dat collega’s en medewerkers jou als expert binnen een bepaald vakgebied herkennen.

i

Effectief en efficiënt informatie beheren

Je leert hoe je nieuwe informatie in lijn met jouw taken efficiënt verzamelt.

Je voorkomt information overload

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je op een overzichtelijke manier kennis en informatie verzamelt en hou je grip op alle informatiestromen.

Je leert hoe je information overload voorkomt en echt bruikbare informatie optimaal beheert. Je gaat een persoonlijk archief op een breinvriendelijke manier inrichten.

 

Je hebt grip op content vanuit uiteenlopende informatiebronnen waardoor je efficiënt blijft werken.

Ontwikkel een kennisvoorsprong

Je weet continu wat er speelt binnen jouw vakgebied. Je ontwikkelt een kennisvoorsprong.

Hoe weet je wat je niet weet?

Het social web, enterprise social networks en samenwerkingsplatformen zoals MS teams verbinden mensen, kennis en informatie met elkaar. Daar kun je gebruik van maken.

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot vraagstukken die jij belangrijk vindt.

Je wordt omgevingsbewuster en je ontwikkelt een kennisvoorsprong ten opzichte van anderen.

Je wordt productiever en innovatiever

Door kennis en informatie van anderen opnieuw te gebruiken voltooi je eerder jouw taken.

Je bereikt meer met minder moeite

Kenniswerkers besteden 33% van de tijd aan het verzamelen en ordenen van informatie om hun taken te kunnen voltooien. In de cursus leer je hoe dat in minder tijd kan.

Door informatie, kennis en ervaringen van anderen toe te passen in je eigen werksituatie zal je merken dat je makkelijk en in minder tijd taken en projecten voltooit.

Je werkt efficiënter en je bedenkt eerder betere oplossingen voor complexe vraagstukken.

ontwikkel een kennisvoorsprong met de cursus persoonlijk kennismanagement

1. Digital workplace en digital workspace

Naast samenwerkingsapplicaties als Microsoft teams maken ook het social web en een social intranet deel uit van jouw digital workplace.

In de cursus persoonlijk kennismanagent leer je hoe je deze infrastructuren inricht in lijn met de doelen die je wilt bereiken en de aandachtsgebieden waar je voor verantwoordelijk bent. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • De relatie tussen een sociaal intranet, het social web en resultaatgericht werken.
 • Verschillen en overeenkomsten tussen social web en social intranet.
 • Werken met managed (centraal gestuurde) en user generated content.
2. De 3 pijlers van kennismanagement

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je een optimale workflow inricht. Deze workflow is gebaseerd op drie fasen:

 

 • Hoe verzamel je informatie op een manier die bijdraagt aan jouw taken en verantwoordelijkheden.
 • Hoe weet je of informatie bruikbaar of integer is? Door het te toetsen op het social web en social intranet.
 • Teams en organisaties slimmer maken door informatie op de juiste manier te delen.
3. Technologie, informatie en mensen

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je informatie zoekt, toetst en deelt door optimaal gebruik te maken van de samenhang tussen community’s, gebruikerstypen en technologie. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 

 • Welke soorten community’s kunnen we onderscheiden
 • Welke gebruikerstypen herkennen we binnen community’s
 • Welke functionaliteit is nodig om kennis en informatie te ontwikkelen.
4. Inrichting van eigen werkproces

In lijn met jouw verantwoordelijkheden leer je in de cursus persoonlijk kennismanagement jouw werkproces optimaal inricht. De volgende ondewerpen komen aan bod:

 

 • Inrichten van het eigen proces: verzamelen toetsen en delen van informatie.
 • Bepalen welke community’s, mensen en functionaliteit benodigd is passend bij de eigen verantwoordelijkheden.
 • Informatie en kennis breinvriendelijk en overzichtelijk beheren.

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je een proces waarbij je zorgvuldig informatie verzamelt, toetst en deelt. Als je dit goed doet zal je taken eerder voltooien, los je complexe vraagstukken makkelijker op en blijf je vanzelf op de hoogte van ontwikkelingen en sentimenten binnen jouw vakgebied.

Al tjdens de cursus persoonlijk kennismanagement zet je social media en sociale bedrijfsnetwerken (bijvoorbeeld: social intranet, enterprise social network en applicaties zoals microsoft teams) in om snel de juiste kennis te vergaren. Je hebt overzicht over belangrijke informatiestromen die voor jou relevant zijn.

je volgt real time nieuwe kennis, opvattingen en sentimenten binnen je vakgebied. Je wordt daardoor omgevingsbewuster en je maakt kennis met nieuwe inzichten en invalshoeken. Dat zorgt ervoor dat je innovatiever wordt en een kennisvoorsprong ontwikkelt.

de beste cursus persoonlijk kennismanagement

Aanvullende informatie over de cursus persoonlijk kennismanagement

Investering

De cursus persoonlijk kennismanagement wordt alleen als een incompanytraining aangeboden. De training wordt op maat ontwikkeld. De investering is afhankelijk van:

 • Ontwikkeling (aanpassing) van de training ten behoeve van de opdrachtgever
 • Het aantal trainingen die worden verzorgd
 • Eventuele begeleiding op de werkvloer

De cursus persoonlijk kennismanagement kan ook als onderdeel worden opgenomen in de cursus Het Nieuwe Werken en de cursus online samenwerken.

 

Ontwikkeling van leermiddelen is inbegrepen

In de cursus Het Nieuwe Werken worden de leermiddelen aangepast aan de casuïstiek van de opdrachtgever. 

70-20-10 methodiek

De cursus Het Nieuwe Werken is bij uitstek een training die zich ervoor leent om leren en werken te combineren.

We maken daarbij bij voorkeur gebruik van de infrastructuur van de opdrachtgever. Denk daarbij een het sociaal intranet of een enterprise social network.

Vraag informatie aan over de cursus Persoonlijk kennismanagement

Ontwikkel jezelf en je organisatie

Samen met jou ontwikkelen we een traject dat naadloos aansluit bij de vraagstukken van jouw team of organisatie.

N

Word omgevingsbewuster

N

Ontwikkel een kennisvoorsprong

N

Werk met gevalideerde informatie

N

Verbeter je productiviteit

N

Word innovatiever

Gerelateerde trainingen

Veel cursisten combineren deze training met een van onderstaande cursussen:

Cursus online samenwerken

Bereik meer met door beter gebruik te maken van community’s en online netwerken. Verbeter effectiviteit van teams en medewerkers door effectiever kennis en informatie te delen.

Maatwerktraining
Incompanytraining

Cursus timemanagement | 2-daagse training

In de cursus timemanagement leer je effectief en efficiënt werken. Je bereikt meer resultaten met minder moeite en je voorkomt onnodige werkdruk en werkstress. 

Open training
Incompanytraining