Persoonlijk kennis-management

Live online en klassikaal beschikbaar. Online leeromgeving inbegrepen.

De cursus persoonlijk kennismanagement

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je snel en efficiënt over de juiste informatie beschikt om taken te voltooien. In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je ook hoe je ervoor zorgt dat informatie waarmee je werkt waarheidsgetrouw, integer en bruikbaar is. Bovendien zorg je ervoor dat collega’s en medewerkers jou als expert binnen een bepaald vakgebied herkennen.

Resultaat van de

Cursus persoonlijk kennismanagement

N

Krijg grip op informatie

N

Ontwikkel efficiënt kennis

N

Versterk je omgevingsbewustzijn

N

Ontdek nieuwe inzichten

N

Creëer een kennisvoorsprong

cursus persoonlijk kennismanagement
Zorg voor een kennisvoorsprong

Hoe weet je wat je niet weet? Het social web, enterprise social networks en platformen zoals MS teams verbinden mensen, kennis en informatie met elkaar. Daar kun je gebruik van maken.

Je wordt omgevingsbewuster en je ontwikkelt een kennisvoorsprong binnen jouw vakgebied ten opzichte van anderen.

cursus persoonlijk kennismanagement
Beheer informatie efficiënt

In de cursus leer je hoe je op een overzichtelijke manier kennis en informatie verzamelt en grip houdt op alle informatiestromen. Zo blijf je op de hoogte van voor jou relevante ontwikkelingen.

Je leert hoe je information overload voorkomt en echt bruikbare informatie beheert. Je gaat een persoonlijk archief op een breinvriendelijke manier inrichten.

cursus persoonlijk kennismanagement
Verbeter productiviteit

Kenniswerkers besteden 33% van de tijd aan het verzamelen en ordenen van informatie om hun taken te kunnen voltooien. In de cursus leer je hoe dat in minder tijd kan.

Door informatie, kennis en ervaringen van anderen toe te passen in je eigen werksituatie zal je merken dat je makkelijk en in minder tijd taken en projecten voltooit.

Een voorsprong in kennis zorgt ervoor dat mensen taken makkelijker en beter kunnen voltooien

de beste cursus persoonlijk kennismanagement

Programma

Zorg voor een kennisvoorsprong en stimuleer innovatie

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je een proces waarbij je zorgvuldig informatie verzamelt, toetst en deelt. Als je dit goed doet zal je taken eerder voltooien, los je complexe vraagstukken makkelijker op en blijf je vanzelf op de hoogte van ontwikkelingen en sentimenten binnen jouw vakgebied.

Al tjdens de cursus zet je social media, social intranet en applicaties zoals microsoft teams in om snel de juiste kennis te vergaren. Je hebt overzicht over belangrijke informatiestromen die voor jou relevant zijn. je volgt real time nieuwe kennis, opvattingen en sentimenten binnen je vakgebied. Dat zorgt ervoor dat je innovatiever wordt en een kennisvoorsprong ontwikkelt.

01.

Digital workplace

Naast applicaties als Microsoft teams maken ook het social web en een social intranet deel uit van jouw digital workplace. In de cursus persoonlijk kennismanagent leer je hoe je deze infrastructuren inricht in lijn met de aandachtsgebieden waar je voor verantwoordelijk bent.

02.

3 overzichtelijke fasen

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je een optimale workflow inricht. Deze workflow is gebaseerd op drie fasen: Het zoeken en verzamelen van inzformatie; het aftasten en verbeteren van kennis; het delen delen van kennis en informatie. 

 

03.

Gebruikers en techniek

In de cursus persoonlijk kennismanagement leer je hoe je informatie zoekt, toetst en deelt door optimaal gebruik te maken van de samenhang tussen community’s, gebruikerstypen en technologie. In de training leer je hands on hoe je dat doet.

04.

Integratie

In lijn met jouw verantwoordelijkheden leer je in de cursus hoe je jouw werkproces optimaal inricht. Je ontwikkelt een werkwijze die je kunt integreren in bestaande processen van je organisatie zoals de communicatiekalender.

05.

E-learning

Na afloop van de training kan een e-learning worden aangeboden waarin de belangrijkste principes nogmaals worden herhaald. Gedurende 30 dagen herhaal je dagelijks enkele minuten de theorie. Deze e-learning is facultatief. Wij raden gebruik wel aan.

06.

Online community

Tijdens en na de training wordt gebruik gemaakt van onze online community. Je kunt daarin ervaringen delen met andere cursisten en vragen stellen. Ook na de training kun je er gebruik van blijven maken. Je blijft dan op de hoogte van actuele inzichten.

Lees de ervaringen van andere cursisten en klanten

Incompanytraining

Klassikale training en/of live online

Deze training wordt alleen als een incompanytraining aangeboden. Het programma wordt afgestemd op de leerdoelen van de organisatie.

Bel (085) 002 02 02

Of gebruik het formulier

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je productiviteit kunt verbeteren met deze training? Neem contact op!

 

Ik heb interesse

Cursus persoonlijk kennismanagement

Klassikale training
Verantwoord klassikaal leren

De klassikale bijeenkomsten kenmerken zich door een actieve en energieke didactiek. Door afwisseling in het programma vliegt de training voorbij en is het leerrendement onverminderd hoog.

Tussen en na de trainingsbijeenkomsten kun je gebruik maken van de online community. Hier kun je ervaringen met medecursisten en je trainers uitwisselen.

Trainingen en cursussen worden in lijn met richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio verzorgd. Als een klassikale training vanwege het coronavirus niet kan worden voortgezet wordt naadloos overgegaan naar live online trainen. Onbenutte uitgaven voor het arrangement crediteren we.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.

Online classrooms
Live online bijeenkomsten

Alle incompany- en open trainingen worden ook als live online bijeenkomsten aangeboden. De dynamiek van een live online bijeenkomst is anders is dan die van een klassikale training. De planning en didactiek worden daarop aangepast.

Een dag klassikale training is gelijk aan 2 dagdelen live online training met een tussenpoos van een week. Tijdens een live online bijeenkomst wordt uitleg afgewisseld met oefeningen en breakout sessies.

Tussen de online bijeenkomsten pas je het geleerde toe in de praktijk. Je wordt via de online community gecoacht door je trainer. Ook kun je ervaringen uitwisselen met je medecursisten en leren van hun ervaringen.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.