Cursus online samenwerken

Bereik meer met de cursus online samenwerken met netwerken en community’s

N

Deel slim kennis en informatie

N

Werk resultaatgericht

N

Word omgevingsbewust

N

Stimuleer innovatie

N

Voorkom dubbel werk

Wat bereik je met de cursus online samenwerken?

Je bereikt meer als je kennis en taken met elkaar deelt. In de cursus online samenwerken leer je hoe je samen online meer resultaten bereikt.

Het social web, social intranet en tools als Microsoft Teams maken slim samenwerken mogelijk! In de cursus online samenwerken leer je hoe je dat doet.

In de cursus leer je hoe je jouw eigen productiviteit en die van anderen door verbetert. Je leert hoe je een slimme werkstijl combineert met handige tools. 

Productiviteit neemt snel toe!

Door hergebruik van waardevolle kennis en informatie voltooit iedereen sneller taken.

Hoe kan dat?

In de cursus online samenwerken leer je hoe je door kennis en informatie te delen ervoor kunt zorgen dat jij en jouw collega’s onnodig dubbel werk voorkomen.

Kennis is echter niet alleen maar het delen van documenten. Ook leer je in de cursus online samenwerken dat het delen van ervaringen productiviteit verbetert.

In de cursus online samenwerken ga je working out loud meteen praktisch toepassen.

Omgevingsbewustzijn verbetert

Kennis van binnen en buiten de organisatie wordt aan elkaar verbonden.

Gebruik het collectief brein

In de cursus online samenwerken wordt werken en leren als één geheel beschouwd. Door met elkaar te delen hoe we werken wordt informeel leren bevorderd.

Door deze manier van werken wordt het makkelijker om probleemoplossend te denken en gezamenlijk complexe vraagstukken op te lossen.

Alle kennis en ervaringen die worden opgedaan tijdens het werken dragen bij aan een collectief brein.

Teams worden wendzaam en flexibel

Mogelijkheden om locatie- en tijdonafhankelijk te werken nemen toe.

Werken wordt makkelijker

In de cursus online samenwerken zal je merken dat je veel flexibeler kunt werken terwijl jouw productiviteit en die van jouw team of organisatie verder verbetert.

Online samenwerken zorgt ervoor dat je jouw werktijden beter indeelt en onnodig woon-werk verkeer reduceert. Hierdoor neemt werkdruk en werkstress af.

In de training koppel je ook principes uit de cursus timemanagement aan een online werkstijl.

Door de cursus online samenwerken worden teams productiever!

Wat is jouw digital workplace?

Als je werkt kun je niet zonder informatie en kennis. Het social web, het social intranet en applicaties als Microsoft Teams vormen samen een ideale infrastrcutuur om kennis en informatie te delen. In de cursus online samenwerken leer je hoe je jouw digital workplace het beste inricht. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • De relatie tussen een sociaal intranet, het social web, toepassingen als Microsoft Teams en resultaatgericht werken.
 • Verschillen en overeenkomsten tussen social web, social intranet en tools als Microsoft Teams.
 • Werken met managed en user generated content.
Samen doelen bereiken

In de cursus online samenwerken leer je wat typische doelstellingen zijn die je kunt gebruiken en wat voor type gebruikers daaraan bijdragen. Verder leer je hoe je dat in de praktijk toepast. De volgende onderwerpen worden daarbij behandeld:

 • Social objectives: doelstellingen die kunnen worden bereikt als je online samenwerkt.
 • Gebruikersprofielen onderscheiden en hen laten bijdragen aan social objectives.
 • Welke technologieën worden gebruikt om effectief en efficiënt te kunnen werken.
De dynamiek van de groep gebruiken

In de cursus online samenwerken leer je hoe je zorgt voor optimale dynamiek van sociale (bedrijfs)netwerken. Je kunt dat beïnvloeden. Maar dan moet je wel kennis hebben van de volgende onderwerpen:

 • Voorwaarden om optimaal online te kunnen samenwerken.
 • de relatie tussen informatiebrengers, -halers en critici.
 • de rol van peer-to-peer influence en community management.
Ontwikkelen van een collectief brein

De cursus online samenwerken is erop gericht dat zowel het individu als het team en de organisatie productiever worden. Dat kan alleen maak als kennis wordt gedeeld.

In de training leer je de principes van persoonlijk kennismanagement: jezelf en de organisatie slimmer maken. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Effectief en efficiënt informatie verzamelen.
 • Informatie verrijken en valideren.
 • Informatie delen met de community.
Informatie slim beheren

Opruimen is in feite omgekeerd zoeken. In de cursus online samenwerken leer je hoe je kennis en informatie optimaal beheert zodat anderen daar (her)gebruik van kunnen maken. De volgnede onderwerpen komen hierbij aan bod.

 • Werking van het brein in relatie tot archiefsystemen.
 • De relatie tussen tags, categories, search en netwerken.
 • Social bookmarking als instrument om bibliotheken op te bouwen.
Activity streams slim gebruiken

Door kanalen en activity streams slim in te zetten voorkom je information overload en zorg je ervoor dat bruikbare kennis en informatie vanzelf jouw kant op komt. In de cursus online samenwerken ga je jouw werkproces verbinden met je eigen digital workplace. De volgende ondewerpen komen aan bod:

 • Alert- en notificatiesystemen voor je laten werken.
 • Managing van community’s in lijn met je taken.
 • Het ontwikkelen van een kennisnetwerk.
cursus online samenwerken

Als je weet hoe je slim online samenwerkt bereik je sneller en makkelijker resultaten en stimuleer je innovatie. In de cursus online samenwerken leer je hoe je de digital workplace optimaal gebruikt in lijn met jouw verantwoordelijkheden en doelen.

Ook leer je hoe je het social web, het social intranet en tools als Microsoft Teams gebruikt als werkplektechnologie. Concreet leer je hoe je de dynamiek van community’s en netwerken effectief gebruikt door effectief gedrag te combineren met het kunnen werken met de digital workplace.

Door slimmer informatie te delen ontstaat er meer compliant gedrag in lijn met de waarden en doelstellingen van de organisatie en neemt de kans op fouten af. Bovendien wordt jouw team en organisatie slimmer doordat een collectief brein ontstaat en kennis beter wordt beheerd.

Aanvullende informatie over de cursus online samenwerken

Investering

Je betaalt voor de cursus online samenwerken wordt alleen als een incompanytraining aangeboden. De training wordt op maat ontwikkeld. De investering is afhankelijk van:

 • Ontwikkeling (aanpassing) van de training ten behoeve van de opdrachtgever
 • Het aantal trainingen die worden verzorgd
 • Eventuele begeleiding op de werkvloer

 

Ontwikkeling van leermiddelen is inbegrepen

In de cursus online samenwerken worden de leermiddelen aangepast aan de casuïstiek van de opdrachtgever. De ontwikkeling van de leermiddelen zijn inbegrepen in het ontwikkeltarief. Eventuele kosten die worden gemaakt voor het drukken van manuals worden zonder marge separaat in rekening gebracht.

Betaalwijze

Bij maatwerktrajecten zoals de cursus online samenwerken wordt maandelijks gefactureerd. De gehanteerde factuurtermijn is 30 dagen.

Vraag informatie aan over de cursus online samenwerken

Werk samen slimmer!

Samen met jou ontwikkelen we een traject dat naadloos aansluit bij de vraagstukken van jouw team of organisatie. Hierbij geen we uit van de volgende uitgangspunten:

N

We combineren werken en leren

N

Methodiek wordt meteen toegepast

N

Leren volgens de 70-20-10 methode

N

Eigentijdse didactiek

Gerelateerde trainingen

Veel cursisten combineren deze training met een van onderstaande cursussen:

Cursus mindmappen incl. software | 1-daagse training

In de cursus mindmappen leer je effectief brainstormen en vraagstukken doorgronden. Ook leer je hoe je met mindmapsoftware snel je geachten kunt ordenen. 

Open training
Incompanytraining

Cursus timemanagement | 2-daagse training

In de cursus timemanagement leer je effectief en efficiënt werken. Je bereikt meer resultaten met minder moeite en je voorkomt onnodige werkdruk en werkstress. 

Open training
Incompanytraining